Matematica

CALENDARUL de desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2014-2015 PDF Imprimare Email

CALENDARUL

de desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a,

în anul scolar 2014-2015

CALENDARUL ADMITERII

IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT

pentru anul scolar 2015-2016

 

DATA LIMITA/PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregatirea admiterii

31 ianuarie 2015

Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii

1 martie 2015

Anuntarea, de catre inspectoratele scolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna

Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

1 mai 2015

Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere

7 mai 2015

 

Transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere

Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale, a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru

Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora

15 mai 2015

Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita

11 - 29 mai 2015

Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare

17 iunie 2015

Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati

19 iunie 2015

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia nationala de admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a

2 iulie 2015

Transmiterea de catre Comisia nationala de admitere catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene

3 iulie 2015

 

Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial, a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere

Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere

Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a.

6 iulie 2015

Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet

Probele de aptitudini

21-22 mai 2015

Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini

25-26 mai 2015

Inscrierea pentru probele de aptitudini

27-30 mai 2015

Desfasurarea probelor de aptitudini

1 iunie 2015

Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

2 iunie 2015

Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti, a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini

19 iunie 2015

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati

Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati

2 iulie 2015

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere  

3 iulie 2015

Validarea de catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva

6 iulie 2015

 

Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini

Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere, a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

21-22 mai 2015

Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

25-26 mai 2015

Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

27-30 mai 2015

Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

1 iunie 2015

Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru

2 iunie 2015

Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

3-4 iunie 2015

Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

9 iunie 2015

Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite

10 iunie 2015

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere, a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special

15 mai 2015

Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi

19 iunie 2015

Data limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi

6-8 iulie 2015

Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi

9-11 iulie 2015

Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special

Prima etapa de admitere in invatamantul liceal  de stat pentru candidatii din seria curenta, precum  si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2015-2016

3 – 7 iulie 2015

Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a.

Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete, la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea

3 - 7 iulie 2015

Introducerea in baza de date computerizata a datelor din  fisele de inscriere

4 – 8 iulie 2015

Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator

9 iulie 2015

Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata

Predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti

10 iulie 2015

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere

11 - 12 iulie 2015

Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala

13 iulie 2015

Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor

14 iulie 2015

Repartizarea computerizata in invatamantul liceal  de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2015 - 2015

15 iulie 2015

Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal  de stat din judet/municipiul Bucuresti

15 iulie 2015

Afisarea de catre fiecare unitate de invatamantul liceal  a listei candidatilor repartizati in acea unitate

16 iulie -24 iulie 2015

Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

A doua etapa de admitere in invatamantul liceal  de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2015 - 2016

15 iulie 2015

Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

16-17 iulie 2015

Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna ori de limba materna

18 iulie 2015

Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii

15 - 20 iulie 2015

Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fise de optiuni de catre cei ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii

20 iulie 2015

Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi la liceele/clasele care organizeaza probe de aptitudini

Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna

15-21 iulie 2015

Introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor listate si corectarea eventualelor erori

22 iulie 2015

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti si la Centrul National de Admitere

23 iulie 2015

Repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa a admiterii

23 iulie 2015

Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul special de inscriere a listelor cu absolventii proveniti din scolile respective/din alte judete, repartizati in a doua etapa si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal  de stat

Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal  de stat a listei candidatilor repartizati in acea unitate in a doua etapa

23 -24 iulie 2015

Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii din etapa a doua

24 iulie 2015

Transmiterea de catre unitatile de invatamantul liceal  de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele doua etape ale admiterii

27-30 iulie 2015

Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilor speciale ivite dupa cele doua etape de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat la primele doua repartizari computerizate.

A treia etapa de admitere in invatamantul liceal  de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2015 - 2016

1 august 2015

Afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor  de limba moderna ori materna

31 august 2015

Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

1-2 septembrie 2015

Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor  de limba moderna sau materna

3-4 septembrie 2015

Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare

7 septembrie 2015

Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii

Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa

1 mai 2015

Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2015 - 2016

15 iulie 2015

Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2015 - 2016

21-22 iulie 2015

Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2015 - 2016

22-24 iulie 2015

Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2015 – 2016, pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa

 

 

 

 

Bac Matematica | Descopera |