Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

MODEL PENTRU LUNA NOIEMBRIE 

EVALUARE NAȚIONALĂ LA MATEMATICĂ

www.mateinfo.ro

SUBIECTUL  I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele.  ( 30 de puncte)

(5p)     1. Rezultatul calculului \(10-2:2\) este egal cu....

(5p)     2. Numerele întregi din intervalul \(\left[ -6;7 \right]\) sunt în număr de ....

(5p)     3. Patru kilograme de mere costă 10 lei.Trei kilograme de mere de aceeași calitate costă ... lei.

(5p)     4. Un triunghi echilateral are latura de lungime 6m.Aria triunghiului este egală cu... m2

(5p)     5. O prismă dreaptă  \(ABC{{A}^{'}}{{B}^{'}}{{C}^{'}}\) are ca baze triunghiurile echilaterale \(ABC\) și \({{A}^{'}}{{B}^{'}}{{C}^{'}}\).

Dacă \(AB=A{{A}^{'}}=3\)m,atunci suma lungimilor tuturor muchiilor prismei este egală cu ... m.

(5p)     6. Numărul elevilor din clasa  a VIII-a a unei școli și notele obținute la teza la matematică sunt reprezentate în tabelul de mai jos.

Nota obținută 3 4 5 6 7 8 9 10
Număr elevi 1 2 3 4 7 5 5 2

Numărul elevilor din clasă este egal cu....

           

SUBIECTUL  II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p)     1. Desenați, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată de vârf  V și bază ABCD.

(5p)     2. Media aritmetică a două numere naturale este 10 și unul dintre numere este cu 8 mai mare decât celălalt. Determinați cele două numere.

(5p)     3. În vacanță, Mihai a economisit o sumă de bani. După ce a cheltuit două cincimi din această sumă, lui Mihai i-au mai rămas 72 de lei. Calculați suma de bani pe care a economisit-o Mihai în vacanță.

           4. Prețul unui telefon mobil a scăzut cu 10%  și,după o săptămână, noul preț a scăzut cu 15% .După cele două modificări de preț, telefonul costă 153 lei.

(5p)    a) Arătați că prețul inițial al telefonului a fost de 200 de lei.

(5p)    b) Cu ce procent din prețul inițial s-a micșorat prețul produsului după cele două ieftiniri?

(5p)     5. Calculați \({{x}^{2}}+\frac{1}{{{x}^{2}}}\), știind că\({{\left( x-\frac{1}{x} \right)}^{2}}=14\), unde \(x\in {{\mathbb{R}}^{*}}\).

              

 SUBIECTUL  III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

 2. Figura 1 reprezintă schița unei grădini formată dintr-un dreptunghi  \(ABCD\) care are lungimea \(AB=80\) m și lățimea de \(BC=40\) m și dintr-un semicerc de diametru \(\left[ DC \right]\). E este mijlocul arcului \(\overset\frown{CD}\).

 

(5p)  a)Grădina este înconjurată de un gard.Calculați lungimea acestui gard.

(5p)  b)Verificați dacă aria grădinii este mai mare decât  5712m2 \(\left( 3,14\prec \pi \prec 3,15 \right)\).

(5p)  c)O vrabie zboară din punctul A la punctul C,apoi la punctul E și se întoarce la punctul A.Aflați distanța parcursă de această vrabie.

fig.1model nov

Figura 1

 

  1. În figura 2 avem ABCD un trapez cu \(AB||CD\) , AB=12 cm, BC = CD = DA = 6cm și un punct E astfel încât \(EA\bot (ABC)\) , EA=6 cm.
    1. Aflați lungimea segmentului [AC];
    2. Aflați lungimea segmentului [EC];
    3. Arătați că \(BC\bot (EAC).\)

fig.2model nov

Figura2

 

BAREM MODEL EVALUARE NATIONALĂ - NOIEMBRIE 2016 (.pdf)

Model Evaluare Nationala - Noiembrie 2016.pdf