Matematica

Evaluare Nationala 20 iunie - Limba si Literatura Romana PDF Imprimare Email
  
Luni, 20 Iunie 2011 08:01
Prima proba din cadrul evaluarii nationale pentru elevii de clasa a VIII-a - proba scrisa la limba si literatura româna - se va desfasura luni, 20 iunie, cu începere de la ora 9.00. Sunt asteptati sa participe 223.222 elevi, care vor sustine examenul în în 4.973 unitati de învatamânt. Accesul elevilor în sali este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv pâna la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfasoara probele scrise.
        Centrul National pentru Evaluare si Examinare (CNEE) a elaborat 10 variante de subiecte, în conformitate cu programa pentru evaluarea nationala la clasa a VIII-a si cu modelul evaluarilor internationale. Subiectele au un nivel mediu de dificultate si permit rezolvarea în 120 de minute.
        Extragerea variantei de subiect va avea loc în dimineata zilei de 20 iunie, varianta urmând sa fie transmisa catre cele 1.438 de centre de comunicare, respectiv catre toate inspectoratele scolare judetene. Dupa finalizarea fiecarei probe scrise a evaluarii nationale, CNEE va publica pe site-ul oficial (http://subiecte2011.edu.ro), varianta de subiecte extrasa si baremul de evaluare si de notare pentru disciplina corespunzatoare.Salile în care se sustine examenul vor fi, în prealabil, adaptate astfel încât elevii sa fie asezati câte unul în banca, în ordine alfabetica. De asemenea, trebuie avute în vedere eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi în elaborarea lucrarilor scrise si afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu elevii repartizati în sala respectiva, inclusiv a avertismentului ca patrunderea în sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare este strict interzisa. Frauda sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din sala si acordarea notei 1 la lucrarea respectiva. Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi asistenti, cadre didactice de alta specializare decât cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine proba, proveniti din unitatea de învatamânt.
        Evaluarea lucrarilor este facuta de catre doi profesori în centre de evaluare stabilite de inspectoratele scolare judetene/al ISMB. În cazul în care nu exista câte doi profesori la disciplinele la care se sustine evaluarea nationala, va fi solicitat un cadru didactic din cea mai apropiata unitate de învatamânt. Evaluarea lucrarilor se face cu respectarea stricta a baremului unic de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte, din oficiu.
        Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin împartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire si o trece pe lucrare. În cazul în care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un  punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a. Evaluarea nationala se desfasoara, anual, într-o singura sesiune.
        Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului interzice cu desavârsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la elevi, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unitatile de învatamânt sau din centrele zonale de evaluare.
        Evaluarea nationala la clasa a VIII-a va continua marti, 21 iunie, cu proba la limba si literatura materna, respectiv miercuri, 22 iunie, cu proba de matematica. Afisarea primelor rezultate este programata vineri, 24 iunie (pâna la ora 14.00). În aceeasi zi, în intervalul orar 14.00-18.00 pot fi depuse contestatiile, care vor fi solutionate în zilele de 25 si 26 iunie. Afisarea rezultatelor finale (dupa contestatii) va avea loc în data de 27 iunie.


Sursa: edu.ro
Comments
Cautare
Doar utilizatorii inregistrati pot scrie comentarii.!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Bac Matematica | Descopera |