FaceBook  Twitter  

buget 22626600

Învățământul superior de stat va primi, în 2018, peste 4,1 milioane lei, potrivit proiectului de buget, schițat de ministrul Educației, Liviu Marian Pop, pe pagina sa de facebook.

„Învățământul superior de stat – TOTAL 4.176,1 milioane lei din care:

Finanţarea de la bugetul de stat se face pe bază de contract încheiat între Ministerul Educaţiei Naționale și instituţia de învăţământ superior respectivă, după cum urmează:

a) contract instituţional pentru finanţarea de bază, pentru fondul de burse şi protecţie socială a studenţilor, pentru fondul de dezvoltare instituţională, precum şi pentru finanţarea de obiective de investiţii 
• finanțarea de bază a crescut de la 2.755,6 mil lei la 3.318,3 mil lei, o creștere de aprox. 562,7 mil lei, se asigură creșterile salariale stipulate în Legea nr. 153/2017.
• burse studenți: 659,1 mil lei;
• transport studenți: 27,3 mil lei;

b) contract complementar pentru finanţarea reparaţiilor capitale, a dotărilor şi a altor cheltuieli de investiţii, precum şi subvenţii pentru cazare şi masă (cămine și cantine studențești).
- subvenții pentru cămine cantine de la 144,2 milioane lei în anul 2017 la 171,4 milioane lei în anul 2018.

Cheltuieli de capital în sumă de 50 milioane lei pentru finanțarea lucrărilor de investiții aferente obiectivelor de investiții în continuare de la instituțiile de învățământ superior și de la unitățile de învățământ din subordinea MEN.

La acestea se adaugă cheltuielile din veniturile proprii ale instituțiilor și unităților din subordinea/coordonarea MEN în sumă de 2.433,2 milioane lei, care cuprind și cheltuielile din sold în sumă de 200 mil lei.

II. Bugetele locale - Sume defalcate din TVA

• Programul pentru școli al României – 278,3 milioane lei.
• Elevii cu cerințe educaționale speciale – 118,4 mil lei.

Se asigură finanțarea de bază pentru învățământul particular și confesional acreditat – 178,6 mil lei.

A fost emisă OUG nr. 92/2017 privind acordarea unui suport alimentar pentru elevii din 50 de unități de învățământ – în sumă de 17,6 mil lei.

- Finanțarea cheltuielilor privind pregătirea profesională, evaluarea periodică a elevilor și a cheltuielilor cu bunuri și servicii a unităților de învățământ preuniversitar de stat în sumă de 1.190 milioane lei“, a precizat Pop pe pagina sa de Facebook.

Cum era de așteptat, comentariile n-au întârziat să apară nici de această dată, cele mai multe dintre ele contestând modul în care au fost alocați banii.