FaceBook  Twitter  
FaceBook  Twitter  

captura de ecran Liviu Pop

Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a avut o activitate intensă, în ultimele zile, pe pagina sa de Facebook. Dacă, în primă fază, demnitarul a atras atenția cu datele privind situația Bacalaureatului din ultimii trei ani, în cea mai recentă postare își exprimă îngrijorare referitor la numărul mare de elevi care s-au „pierdut“ de la un an școlar la altul.

„Analizând datele oficiale din S.I.I.I.R. (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România) constatăm că în anul școlar 2016-2017 am avut 2.993.405 de elevi. Trist este că 102.011 de elevi ( adică 3.41% din cei 2.993.405) nu au fost regăsiți în anul școlar următor. Știm doar că 13.471 de elevi au abandonat școala, 8.096 de elevi s-au retras, 22.086 de elevi au plecat în străinătate, 13.181 de elevi au fost exmatriculați, 21.489 de elevi nu s-au mai prezentat la școală, iar 437 de elevi au decedat.

Menționez că în anul școlar 2015-2016 am avut 3.018.354 de elevi din care 122.572 de elevi, adică 4.06%, nu au fost regăsiți în anul școlar următor, iar în anul școlar 2014-2015 am avut 3.061.404 de elevi din care 107.283 de elevi, adică 3.50%, nu au fost regăsiți în anul următor“, a precizat ministrul în postarea sa.

Acesta își completează mesajul cu speranța ca politicile publice ale ministerului pe care-l conduce, implementate prin programul de guvernare, să reducă procentul amintit mai sus sub 1,5%, în următorii 3 ani. „Avem un set de măsuri necesare și suficiente care vor duce la îndeplinirea acestui obiectiv. Dar, în egală măsură, depinde de fiecare dintre noi, părinți, elevi, profesori, societate civilă, partide politice (la guvernare sau în opoziție), mass-media etc, cât de mult ne dorim și cât facem pentru creșterea calității educației în România“, și-a încheiat guvernantul postarea.

Răspunsurile la mesajul ministrului n-au întârziat să apară. Printre ele, apare și sugestia de creare a „unor sisteme de transport sigure și permanente din rural în urban, pentru că mulți se împiedică și de problema asta“. O altă persoană care i-a răspuns îi aduce atenție ministrului și situația salariilor din Educație, precum și o parte din problemele privind metodologia școlară, pornind de la clasa pregătitoare.

De asemenea, un părinte i s-a plâns demnitarului de volumul mare de teme pe care le au de rezolvat copiii, indiferent de materia de studiu.

„Ce faceți în această privință, domnule ministru? Este ora 1:30. Sunt elevi care la această oră stau și încă învață după patru zile libere pentru că nu au reușit să termine tot ce aveau de făcut pe weekend și vorbesc aici de elevii care chiar se ocupă serios de școală. Spuneți că sunt copii care abandonează școala și pleacă în străinătate. Vă întrebați de ce? Pentru că sistemul de învățământ este de așa natură încât nu le lasă de ales“, este una dintre sesizările aduse de către o mămică.

Iar mesajele, reclamațiile, sugestiile au continuat și continuă să curgă. Rămâne de văzut care dintre ele vor avea și câștig de cauză.

FaceBook  Twitter  
eduData publicării: 
27 Dec 2016

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017.

Principala noutate adusă de noul act normativ o reprezintă accentuarea ponderii acordate participării și punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a abandonului școlar, respectiv în managementul de proiecte integrative care să genereze consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune.

În acest sens, metodologia precizează în mod explicit că la concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa inclusiv personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, care în perioada 1 septembrie 2011 - 31 august 2016 a avut performanțe deosebite în prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar, în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlaere incluzive. În același timp, cadrele didactice trebuie să dețină și calificativul „Foarte bine" pentru fiecare an școlar din perioada evaluată.

Pentru a obține gradația de merit sunt luate în calcul patru criterii majore al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncte: activități complexe cu valoare instructiv-educativă (70 de puncte), performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială (10 puncte), activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (15 puncte) și contribuția la dezvoltarea instituțională (5 puncte).

Astfel, în cadrul criteriului activităților complexe cu valoare instructiv-educativă vor fi punctate și rezultatele deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinţe educaţionale speciale și cu alte dificultăți de învățare, precum și inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale. De asemenea, se pot acorda puncte pentru inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Suplimentar, în cadrul criteriului privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială a fost introdus un nou indicator:  elaborarea/ susținerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preșcolari/elevi aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile.

Măsurile adoptate de Ministerul Educației sunt complementare documentelor de politici publice adoptate în această perioadă care privesc incluziunea în educație.

Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs.

Numărul maxim de gradații care pot fi acordate reprezintă 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului școlar. Potrivit prevederilor în vigoare, cuantumul gradației de merit se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază pentru fiecare beneficiar în parte.

BIROUL DE COMUNICARE

sursa stire: edu.ro

FaceBook  Twitter  

Pe site-ul Ministerului Educației te aștepți să găsești informațiile cel mai CORECT scrise, din toate punctele de vedere. Dar se pare că așa cum este liderul, la fel sunt și unii subalterni. Cel puțin, cei care se ocupă de partea de comunicare și care n-au învățat că o cacofonie tot cacofonie rămâne chiar dacă utilizează (INCORECT) virgula pentru despărțirea sunetelor deranjante sau că substantivul „copil“ se scrie cu trei „i“ la pluralul articulat.  

Ministrul gafează din nou

Ambele greșeli pot fi remarcate în comunicatul „Educația de calitate sprijină copiii din mediul rural să nu abandoneze școala“ de pe site-ul Ministerului Educației, publicat joi, 23 noiembrie.

Astfel, în fraza „La nivelul învăţământului preşcolar s-a observat o creştere a participării la educaţie a copiilor de vârste mici (de la 65% la 86% în cazul copiilor de 3 ani), rata de cuprindere cea mai mare fiind specifică, copiilor de 4 şi 5 ani ca urmare a implementării clasei pregătitoare“, specialistul în Comunicare a considerat că poate transpune și în scris o practică des utilizată în limba vorbită pentru evitarea unei cacofonii. În ambele situații avem de-a face cu o greșeală care este cu atât mai mare în varianta scrisă, deoarece, așa cum am învățat cu toții încă din școala generală, aceasta este partea îngrijită a unei limbi.

În ceea ce privește scrierea incorectă a pluralului articulat al substantivului „copil“, aici putem remarca o repetiție a gafei gramaticale. Greșeala apare, surpriză!!!, tot în discursul scris al ministrului Pop (vezi captura de ecran), așa cum s-a întâmplat și data trecută și când întrebările jurnaliștilor referitoare la scrierea corectă a acestui cuvând l-a pus pe demnitar la încercări de netrecut!

FaceBook  Twitter  

Începem realizarea unei noi culegeri de Evaluare Națională la Matematică pe www.mateinfo.ro , conform noului MODEL de Evaluare Națională la Matematică 2020 - 2021 (dowload). 

Am "reactivat" deja vechea ehipă de colaboratori care a participat la realizarea celorlalte culegeri, dar așteptăm și alți profesori care vor să se afirme prin profesionalismul lor.

Dacă doriți să faceți parte din acest proiect, vă rugăm să vă înscrieți în formularul de mai jos până pe data de 24.07.2020

După înscriere, până pe data de 26.07.2020, veți primi un șablon și detaliile de redactare

Fiecare profesor va avea de făcut minim două variante, iar termenul limită de trimitere a acestora este 20.08.2020.

 

FaceBook  Twitter  

\begin{problem} Prove that \(2+2 = 4\). \end{\problem}