Varianta  197

Prof: Pisică Lăcrămioara

 

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

          

 SUBIECTUL  I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele.  ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Rezultatul calculului \({{(-2)}^{2}}+(-{{2}^{2}})\) este egal cu ... .

(5p)     2. Cel mai mare divizor comun al numerelor 120 și 108 este egal cu ... .

(5p)     3. Dacă \(\frac{10}{3y}=\frac{5x}{6}\)atunci \(xy-2\)este egal cu ... .

(5p)     4. În figura 1 dreptele AB și CE sunt paralele și sunt tăiate de secanta BD . Măsura unghiului ABC va fi egală cu ...  .

197.14

(5p)     5. O prismă patulateră regulată are latura bazei egală cu 8 cm și înălțimea egală cu dublul laturii bazei . Aria totală a prismei va fi egală cu ... cm2 .  

(5p)     6. În tabelul de mai jos sunt ilustrate temperaturile înregistrate într-o săptămâna din luna martie .

197.16

Numărul zilelor în care temperatura înregistrată este strict pozitivă este ... .

 

            SUBIECTUL  II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Desenați , pe foaia de examen , tetraedul CLAR .

(5p)     2. La sfârșitul semestrului I o clasă de 20 de elevi are media la matematică egală cu 7 . Știind că 5 dintre ei au rămas corigenți cu media 4 aflați media celor ce au promovat la matematică.

(5p)     3. Smaranda și Anca au primit fiecare un număr de bomboane.

            -Dă-mi două bomboane de la tine ca să am câte ai tu ! spune Smaranda .

            -Dă-mi tu două bomboane și voi avea de două ori mai multe decât tine! răspunde Anca

Câte bomboane a primit fiecare fetiță ?

 4. Se dă funcția \(f:\mathbb{R}\to \mathbb{R}\) , \(f(x)=2x-3\)

(5p)    a) Determinați coordonatele punctului situat pe graficul funcției f  ce are abscisa egală cu ordonata.

(5p)    b) Notând cu A și B punctele de intersecție a graficului funcției f cu axele Ox , respectiv Oy ale sistemului de coordonate xOy determinați aria triunghiului OAB .

(5p)     5. Se consideră expresia \(E(x)=\left( 2-\frac{3x+4}{x+3} \right):\left( 1+\frac{3-x}{x+3} \right)\)unde x este număr real , \(x\ne -3\). Determinați numărul natural nenul n știind că \(6\cdot E(n)\ge 1\).

 

           SUBIECTUL  III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

       

  1. În figura 2 sunt patru pătrate congruente și un triunghi și reprezintă schița unui parc AMNPD . Pătratul ABCD are perimetrul de 24 dam .

 (5p)  a) Câte hectare are terenul QMNP ? 

 (5p)  b) Cât la sută din aria parcului AMNPD reprezintă aria terenului ANPD ?

 (5p)  c) În jurul parcului se realizează un gard de plasă . Să se verifice dacă ajung 560 m de plasă ?

197.31

 2. În figura 3 este reprezentat un trunchi de con circular drept ce are secțiunea axială trapezul isoscel ABCD. Aria trapezului este egală cu 252 cm2 iar bazele sunt și  

(5p)  a) Arătați că înălțimea trunchiului de con este egală cu 9 cm .

(5p)  b) Determinați volumul conului din care provine trunchiul de con .

(5p)  c) Determinați măsura unghiului sectorului circular obținut prin desfășurarea suprafeței laterale a conului din care provine trunchiul de con circular drept 

197.32