FaceBook  Twitter  

Ecuația de gradul II

  • Ecuaţia \(a{{x}^{2}}+bx+c=0\).Se calculează \(\Delta ={{b}^{2}}-4ac\)
  • Dacă \(\Delta >0\)  atunci ecuaţia de gradul doi are două rădăcini reale diferite date de formula  \({{x}_{1}},{{x}_{2}}=\frac{-b\pm \sqrt{\Delta }}{2a}\)
  • Dacă \(\Delta =0\)  atunci ecuaţia de gradul doi are două rădăcini reale egale date de formula

 

\({{x}_{1}}={{x}_{2}}=-\frac{b}{2a}\)

  • Dacă \(\Delta <0\)  atunci ecuaţia de gradul doi are două rădăcini complexe diferite date de formula

\({{x}_{1}},{{x}_{2}}=\frac{-b\pm i\sqrt{-\Delta }}{2a}\)