FaceBook  Twitter  
FaceBook  Twitter  

Problemă (clasa a VIII-a) mai 2016

Piramida VABCD are baza pătratul ABCD și înălțimea VD. Știind că \(AB=VD=2+\sqrt{2},\) să se calculeze distanța de la punctul de tangență al sferei înscrisă în piramidă cu baza piramidei, la planul determinat de punctele de tangență ale acestei sfere cu fețele laterale ale piramidei. 

                                                                                             Prof. Constantin Telteu

problema lunii mai 2016

FaceBook  Twitter  

Detalii de Participare Concurs Național  - "Matematică - Știinţă şi Limbă Universală" (.pdf)

matematica concurs

 

 

FaceBook  Twitter  

concurs

FaceBook  Twitter  

CLICK - FIȘĂ DE ÎNSCRIERE "PRIETENII LUI PITAGORA" 12 MAI 2018 (.DOCX) 

FaceBook  Twitter  
medalie aur

Concursul național de dezbateri „Tinerii dezbat” va avea statut de olimpiadă națională. Iniţiat în anul 2009 de Ministerul Educaţiei şi partenerii săi, sub forma unui concurs naţional de dezbateri oratorice, competiția își va schimba statutul, în acest sens fiind aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”.

Decizia vizează cultivarea unei atitudini critice, logice și raționale în rândul unui număr cât mai mare de tineri, precum și conştientizarea valorilor cetăţeniei active şi democratice, prin înţelegerea realităţilor sociale, susținerea dialogului interetnic și a nondiscriminării, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, de gen etc., care pot constitui bariere în comunicare.

Publicul-țintă este format din elevii de liceu, fiecare unitate de învățământ având dreptul să înscrie echipe compuse din 3 elevi la două secțiuni: începători și avansați. La secţiunea „începători” liceele pot participa doar cu echipe compuse din elevi care, până la data înscrierii în concurs, nu au mai participat la nicio competiţie de profil. Secţiunea „avansaţi” este deschisă celor cu experienţă competiţională anterioară, însă liceele se pot înscrie doar dacă au echipe și la prima secțiune.

Un obiectiv important al Ministerului Educației, vizat în sprijinul organizării și desfășurării olimpiadei, este formarea cadrelor didactice care vor antrena echipele participante. Astfel, cu sprijinul partenerilor, vor fi organizate sesiuni de formare în domeniul dezbaterilor dedicate profesorilor coordonatori.

Prima ediție a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” se va desfășuraîn acest an școlar.

sursa: edu.ro